Spoločnosť OXYCHLORINE, s.r.o. sa zameriava na výskum, vývoj, výrobu a predaj ekologických dezinfekčných a čistiacich produktov založenom na vlastných receptúrach a know-how v súlade s európskymi a svetovými štandardmi.

Strategickým zámerom spoločnosti OXYCHLORINE, s.r.o. je promptne reagovať na akékoľvek nové požiadavky trhu a uspokojiť dopyt veľkovýrobcov dezinfekčných a čistiacich prostriedkov a priamych odberateľov vlastnými novými jedinečnými vysoko účinnými a ekologicky nezávadnými produktami, ktoré neobsahujú, v súčasnosti stále vo veľkej miere používané, nebezpečné a toxické látky škodlivé pre človeka a prírodu, ale namiesto toho obsahujú biodegradovateľné látky.

Na základe vynikajúcich protibakteriálnych, dezinfekčných, čistiacich vlastností a vysokej a takmer okamžitej účinnosti produktov spoločnosti OXYCHLORINE, s.r.o. ktoré je možné aplikovať vo všetkých oblastiach života, má spoločnosť potenciál na uspokojenie dopytu po biodegradovateľných pre vodné organizmy neškodných dezinfekčných látok na báze kyseliny chlornej, chemicky najslabšej, avšak vysoko účinnej kyseliny na báze chlóru, ako aj po účinnom vodnom roztoku hydroxidu sodného s nízkou koncentráciou.