Všetky biocídy OXYCHLORINE obsahujú kyselinu chlórnu – aktívnu látku účinnú proti koronavírusom a všeobecne všetkým obaľovaným vírusom.

Kyselina chlórna je veľmi slabá kyselina s chemickým vzorcom HOCl. Aktuálne je uvedená tiež v zozname ECHA (Európskej chemickej agentúry) ako podstatná zložka vodného roztoku chloridu sodného (obyčajné kuchynskej soli) generovaného elektrolýzou.

Ľahká dostupnosť tohto biocídneho výrobku je daná pomerne jednoduchú a hlavne bezpečnú produkciou.

Rôzne typy dezinfekčnej elektrolyzovanej vody sú vhodné pre epidemiologické opatrenia kvôli ich okamžitému dezinfekčnému a sterilizačnému účinku a skutočnosti, že alkohol býva často už vypredaný a pre „vlastnú prípravu“ dezinfekcia nedostupný. Kyselina chlórna (HOCl) má silný sterilizačný účinok a vysokú bezpečnosť pre ľudské telo.

Roztoky chlórovaného derivátu v koncentrácii 0,05% = 500 ppm možno použiť na dezinfekciu rúk, pokiaľ na ne nie je možné použiť alkohol alebo výrobky na báze mydla (Interim guidance of WHO and Unicef: Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID -19 vírus, WHO referencie number: WHO / 2019-nCoV / IPC_WASH / 2020.2).

SARS-COV-2 je obalený vírus s vonkajším fragmentom – membránou. Obalené vírusy sú všeobecne menej stabilné v životnom prostredí a viac citlivé na oxidanty, napríklad chlórované deriváty. O účinnosti na obalené vírusy máme k dispozícii výsledky testov biocídnej účinnosti vykonané vo Veľkej Británii potvrdzuje účinnosť na obalené vírusy podľa príslušnej európskej normy (EN 1446:2013) už pri 100 ppm.