OXYCHLORINE, s.r.o.

Základné firemné údaje:

  • Sídlo: Senická cesta 108, 974 01 Banská Bystrica,
  • Prevádzka: Nitrianska 70, 958 01 Partizánske
  • IČO: 36 747 777 
  • DIČ: 202 233 6261
  • IČ DPH: SK2022336261
  • Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vl. č. 12767/S

Kontaktné údaje

  • Všeobecný e-mail: info@oxychlorine.tech
  • Objednávky: objednavky@oxychlorine.tech